پرورش مصنوعی قارچ دارویی کرم ابریشم (Ophiocordyceps sinensis)

چکیده قارچ کرم ابریشم یا کرم صدپا به عنوان یک ترکیب دارویی و مکمل غذایی در چین بسیار ارزشمند است. سال هاست از ترکیب قارچ و حشرات مرده در طب سنتی چین استفاده می شود و نتایج نشان می دهد…

ادامه مطلب