درمان سرطان پروستات پیشرفته با گانودرما

اسید گانودریک DM: یک ترکیب جایگزین در درمان سرطان پروستات پیشرفته چکیده سرطان پروستات، شایع ترین نوع سرطان در بین مردان بوده و یکی از علل اصلی بیماری و مرگ و میر در جهان غرب به شمار می رود. روش…

ادامه مطلب