گانودرما لوسیدوم به واسطه مهار فعالیت سلول های میکروگلیا از تخریب اعصاب دوپامینرژیک جلوگیری می کند

چکیده شواهد فراوانی مبنی بر نقش التهاب عصبی در بیماری پارکینسون (PD) وجود دارد. مطالعات جدید حاکی از آن است که میکروگلیا نقش کلیدی در تخریب عصبی پیشرونده در بیماری پارکینسون دارد و می تواند به عنوان یک هدف درمانی…

ادامه مطلب