ویژگی های ضد سرطانی و ضد میکروبی قارچ گانودرما لوسیدوم (Ganoderma lucidum)

چکیده: گانودرما لوسیدوم یکی از غنی ترین منابع آنتی بیوتیک های طبیعی محسوب می شود و گونه های مختلف آن مانع رشد طیف وسیعی از میکرو ارگانیسم ها می شوند. خواص دارویی گانودرما لوسیدوم از جمله تقویت سیستم ایمنی و ویژگی ضد توموری آن مورد مطالعه گسترده ای قرار گرفته است. از حدود ۴۰۰۰ سال […]

Read more

top