ترکیبات زیستی فعال و خواص دارویی و درمانی گانودرما

چکیده قارچ های متعلق به جنس گانودرما از زمان های قدیم در طب سنتی شرقی در درمان بیماری هایی از قبیل سرطان، فشار خون بالا و دیابت استفاده شده است. بیش از ۱۴۰ ترکیب تری ترپنوئیدی و ۲۰۰ پلی ساکارید از جمله پروتئین و متابولیت های مختلف از اندام رویشی، میسلیوم و اسپور گونه های […]

Read more

top