گانودرما یک جایگزین در درمان سرطان پروستات پیشرفته

اسید گانودریک DM: یک ترکیب جایگزین در درمان سرطان پروستات پیشرفته چکیده سرطان پروستات، شایع ترین نوع سرطان در بین مردان بوده و یکی از علل اصلی بیماری و مرگ و میر در جهان غرب به شمار می رود. روش های درمانی سنتی در مراحل اولیه بیماری می تواند مفید باشد، اما در مراحل پیشرفته […]

Read more

لاغری و کاهش وزن با گانودرما لوسیدوم

دانشمندان کشف کردند که گانودرما لوسیدوم موجب کاهش وزن بدن در موش ها شده است. گانودرما لوسیدوم قرن هاست در طب سنتی چین استفاده می شود. اطلاعاتی در زمینه مبارزه این قارچ با آلرژی ها، سرطان ها، بیماری های قلبی، ریوی و دیابت وجود دارد. متخصصان تایوانی امیدوارند عصاره این قارچ بتواند در درمان چاقی […]

Read more

گانودرما و تاثیر آن بر کاهش قند خون

تاثیر پلی ساکارید های گانودرما لوسیدوم بر کاهش قند خون در موش های دیابتی القا شده با استرپتوزوتوسین چکیده در مطالعه حاضر، تاثیر پلی ساکارید های گانودرما لوسیدوم بر کاهش سطح گلوکز در موش های دیابتی القا شده با استرپتوزوتوسین (STZ) مورد بررسی قرار گرفت. موش های دیابتی به صورت تصادفی در چهار گروه تقسیم […]

Read more

top