کاربران عضو سایت 3 سال قبل
1 پاسخ
محمد فلاحت عضو سایت 3 سال قبل

طعم آن مقداری تلخ می باشد، اما این تلخی به حدی شدید نیست که نتوان آن را به تنهایی میل کرد. البته می توان کمی هم عسل با آن مخلوط کرد.