کاربران عضو سایت 3 سال قبل
1 پاسخ
کاربران عضو سایت 3 سال قبل

این گیاه در داخل کشور ایران بصورت کاملا ارگانیک و در شرایط کاملا مطلوب و سازگار با گانودرما لوسیدوم کشت می شود و در طول فرایند کشت از هیچ مواد شیمیایی و سمی استفاده نمی شود.