کشور مبدا؟

کاربران عضو سایت asked 2 ماه ago
1 Answers
کاربران عضو سایت answered 2 ماه ago

این گیاه در داخل کشور ایران بصورت کاملا ارگانیک و در شرایط کاملا مطلوب و سازگار با گانودرما لوسیدوم کشت می شود و در طول فرایند کشت از هیچ مواد شیمیایی و سمی استفاده نمی شود.

top