صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالات کاربران درباره گانودرماآیا مصرف گانودرما لوسیدوم بصورت خالص توصیه می‌شود؟
کاربران عضو سایت 3 سال قبل
1 پاسخ
محمد فلاحت عضو سایت 3 سال قبل

تمامی آزمایشات پیرامون مواد متشکله این قارچ، بر روی بافت کامل و خالص قارچ گانودرما لوسیدوم صورت می‌گیرد و بر اساس فهرستی معتبر، هر کدام از تمامی مواد متشکله این قارچ دارای خواص و فوائد به خصوصی می‌باشند، لذا این موضوع که بهتر است این قارچ بصورت خالص مصرف شود از نظر علمی نیز صحیح است. ضمناً کشت قارچ ها در محیط‌های کاملا بهداشتی نزدیک به استریل انجام می شود و در هیچ یک از مراحل کشت از هیچ نوع سمی استفاده نمی‌شود.