آیا مصرف گانودرما بر بیماری سرطان مغز استخوان هم موثر است یا خیر؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالات کاربران درباره گانودرماآیا مصرف گانودرما بر بیماری سرطان مغز استخوان هم موثر است یا خیر؟
1 Answers
Best Answer
محمد فلاحت عضو سایت answered 4 هفته ago

طبق تحقیقات انجام گرفته در این مورد، مشاهده شده که گانودرما لوسیدوم قابلیت آپوپتوز و از بین بردن سلول های لوسمی، لنفوم و مولتیپل میلوما را دارد.
همچنین برای قارچ دم بوقلمون نیز خواص ضد سرطانی متعددی بیان شده که فعالیت های ضد توموری علیه لوسمی، لنفوم، مری، کولون، پستان، معده، کبد، ریه، مثانه و انواع دیگر سرطان را نشان می دهد.

top