صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالات کاربران درباره گانودرماآیا مصرف گانودرما بر بیماری سرطان مغز استخوان هم موثر است یا خیر؟
1 پاسخ
بهترین پاسخ
محمد فلاحت عضو سایت 3 سال قبل

طبق تحقیقات انجام گرفته در این مورد، مشاهده شده که گانودرما لوسیدوم قابلیت آپوپتوز و از بین بردن سلول های لوسمی، لنفوم و مولتیپل میلوما را دارد.
همچنین برای قارچ دم بوقلمون نیز خواص ضد سرطانی متعددی بیان شده که فعالیت های ضد توموری علیه لوسمی، لنفوم، مری، کولون، پستان، معده، کبد، ریه، مثانه و انواع دیگر سرطان را نشان می دهد.