آیا این قارچ مزه تلخی دارد؟

کاربران عضو سایت asked 2 ماه ago
1 Answers
محمد فلاحت عضو سایت answered 2 ماه ago

طعم آن مقداری تلخ می باشد، اما این تلخی به حدی شدید نیست که نتوان آن را به تنهایی میل کرد. البته می توان کمی هم عسل با آن مخلوط کرد.

top